دوشنبه، دی ۱۴

زندگي و مرگ

ليلا : ماموريت ما انسانها هم قطعا اين نبوده است که بجای همديگر تصميم بگيريم و حق حيات را تنها از آن خود بدانيم و امکان آن را از بسياری از هم نوعان و ساير موجودات بگيريم. هرکدام از ماموريتهای بسيار ساده‌ای داريم که اگر قدرت طلبی و فزونی خواهی ما به ما اجازه بدهد آن را درست و کامل انجام خواهيم داد و با خيالی آسوده از اين دنيا خواهيم رفت.

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ