پنجشنبه، تیر ۲۷

ماجراي وبلاگ نويسي ما جماعت ايراني ماجراي معروف قير و قيف و مامور مربوطه است...يک روز مطلب publish نمي شود...يکروز yaccsبازي درمي آورد...و وقتي هم که دوتاي اينها درست ميشود حال ما اينقدر از دست هردوشان گرفته است که هيچ چيز نمي نويسيم....

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ