سه‌شنبه، شهریور ۲۴

باهم خنديدن

در يک رابطه مهم است که بتواني حرفت رابزني ...تفاهم داشتن از آن مهمتر...احترام گذاشتن به نظر طرف مقابلت...علاقمند بودن...درک متقابل...
اما از من بپرسي با هم خنديدن...شوخيهاي هم را فهميدن...با هم شاد بودن از همه اش مهمتر است...

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ