دوشنبه، آبان ۲۵

لئوپولد عزيز ِمن!!!

لئوپولد عزيز ِمن!!!

اطريش شايد دومين کشور بعد از ايران باشه که اينهمه تعطيلات مذهبي داره٫البته با اين تفاوت که اينجا ديگه کسي نوحه خوني و اين حرفها نميکند و اغلب مردم اصلآ از مناسبت آنروز خبر ندارند و صدا وسيما هم که ول معطل اين حرفهاست و دريغ از يک مراسم سينه زني خشک و خالي!!!
امروز هم روز يادبود لئوپولد مقدس٫حامي ايالت آسترياي سفلي است که در زمان خودش گويا خيلي پيرو ولايت فقيه بوده است و از هرگونه جنگ و درگيري خودداري ميکرده و آرزويش صلح براي همهء مسلمانان اممم مسيحيان جهان بوده!!!خدايش بيامرزد که باعث وباني تعطيلي امروز است... چون بعد از يک آخر هفتهء سردوباراني و خاکستري٫ تعطيلي اولِ هفته بدجوري ميچسبد:)

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ