دوشنبه، شهریور ۱۱

حکم اعدام براي دفاع از ناموس و
تبرئهء تاراج کنندگان ناموس...

به اين ميگن عدالت!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ