سه‌شنبه، شهریور ۲۶


مرسي پشتکار....

در ادامهء خوش شانسي هاي امروز (راستي امروز سيزدهم نيست؟؟) :

بعد از اينهمه مدت که دنبال 
آهنگ  La Passion از Gigi D'Agostinoبودم،امروز دوست جونم CD اش رو بهم داد...اما از اونجايي که من برم لب چشمه ، چشمه هه پا ميشه ميره خونهءخاله اش،اين CD هم مجموعهء جالبي بود از انواع خش و شکستگي وترک که با هيچ وسيله اي قابل اجرا شدن نبود...از ساعت ۱۰:۳۰تا همين الان(ساعت ۲:۱۰)بيشتر از ۳۰دفعه کامپيوترم رو Reset کردم و بنا به پيشنهاد جناب مهندس ۱۰دفعه همCD را با خمير دندون بتونه کاري کردم و خلاصه پدر خودمو درآوردم تا اينکه سرانجام: هوراااااااااا

بر اثر پشتکار فراوان موفق شدمنه تنها ۵تا اجراي مختلف از اين آهنگ رو روي هارد بريزم بلکه ۱۴تا آهنگ از شهريار قنبري رو هم از روي CD کپي کردم...

بقول مامانم:اين بچه اگر اين پشتکار رو توي درس و مشقش داشت وضعش اين نبود!!!!
به ياد صبحها ساعت۶:۳۰صبح راديو
Die Antenne وين و صداي جي جي دي آگوستينو ...


La Passion"Ooh baby

Come to me baby just come to me

Don't brake my heart tonight

Swinging my soul desire

Baby just come to me

Be what you wanna be

Using your fantasy

I need your soul to see

Baby just come to me

Now we can do it right

Holding each other tight

Now we can make it right

I promise you delight

Waiting until day light

I gotta have the key

To open your heart to me

Now i can set you free

Be what you wanna be

Don't wanna live alone

I gotta be so strong

Don't wanna be aloneBaby i love you so

And never let you go

I'm looking for your face

Waiting for warm embrace

I'm living in the space

I'm following your trace

Tell me what's going

On tell me what's going on

I'm gonna make you queen

Girl have you ever seenI never think you wanna

We won't belong

I can see your face too strong

I sing you wanna think

You'll be wide on mind

Don't you ever satisfy my soul in any

By my side, I'm not laughing

I'm not crying

Don't you goBaby i love you so

And never let you go

I'm looking for your face

Waiting for warm embrace

I'm living in the space

I'm following your trace

Tell me what's going

On tell me what's going on

I'm gonna make you queen

Girl have you ever seenهیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ