پنجشنبه، آذر ۲۶

کمتر ترسيدن و اميد رسيدن٫
کمتر خوردن و بيشتر جويدن٫
کمتر رنجيدن و بيشتر نفس کشيدن٫
کمتر حرف زدن و بيشتر شنيدن٫
وکمتر نفرت داشتن و بيشتر عشق ورزيدن٫
اين تمام آن چه که نياز داري تا بهترينها را داشته باشي...

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ