جمعه، دی ۱۱

What are you doing on New Year’s Eve?!?!

?!?!What are you doing on New Year’s Eve

وقتي تازه شروع به يادگيري زبان انگليسي کرده بودم و توي همون فصلهاي اول موقع سوال و جواب کردن و تعريف از آب و هوا هي با خودم فکر ميکردم که مگه اين غربيهاهيچ موضوع ديگه اي براي صحبت ندارند که مثل اين مجريهاي عصا قورت دادهء تلويزون دائم در مورد ميزان باران و برف امسال و مقدار تراکم ابرهاي سيروس و کومولوس بحث و تبادل نظر ميکنند!!! بعد وقتي پام به اينجا رسيدم ديدم که با توجه به اصول فردگرايي جوامع غربي و اجتناب وسواس گونهء اين جوامع از تجاوزبه حريم خصوصي افراد ٫صحبت در مورد آب و هوا براي باز کردن باب صحبت بي خطر ترين و سالم ترين موضوع گفتگو به حساب ميايد بعبارت ديگر چون سوال و جواب و کنجکاوي در مورد عقايد سياسي ٫اجتماعي٫اقتصادي و بويژه مذهبي افراد دخالت در حريم خصوصي افراد محسوب شده و اين موارد همگي از خطوط قرمز اجتماع محسوب ميشود مردم براي فتح باب آشنايي و دردودل کردن و حتي براي مخ زني شروع به سوال و جواب در باب اوضاع جوي مينمايند...
دومين موضوعي که جزو تاپ تن گفتگوهاي روزانه در دانشگاه و محل کار و کوچه و خيابون و صد البته جمعهاي دوستانه است برنامهء تعطيلات آينده است...هموطنان ايراني اينطرف آب مدتهاست که دريافته اند که تقويم کشورهاي غربي و بالطبع برنامهء زندگي غربي ها براساس تعطيلاتي که در پيش است تنظيم ميشود و صد البته موضوع صدي نود گفتگوهاي روزانه را هم کيفيت گذراندن جشنها و تعطيلات آينده تشکيل ميدهد روزهاي سرد زمستان تنور بحثِ تعطيلات عيد پاک گرم است و از بعد از عيد پاک روزشماري براي بستن چمدانها و سفر به سواحل سراسر دنيا شروع ميشود...هنوز تابستان تمام نشده که سروکلهء هالووين و مهمانيهاي آن پيدا ميشود و هنوز کدوحلواييها از بساط سوپرمارکتها برچيده نشده اند که اولين تزئينات کريسمس از گوشه و کنار سرک ميکشد و به دنبال آن بحث جذاب خريد لباس و هداياي سال نو براي ماهها نقل مجالس ميشود...غرض اينکه سوالي که در اين زمان بشدت مطرح است( البته بجز تجويز انواع و اقسام رژيمهاي لاغري براي خلاصي از شر کيلوهاي اضافه شده بر اثر شکم چراني در مهمانيهاي کريسمس) اين است که شما حلول سال نو را کجا جشن ميگيريد؟ يا همان سوال معروف که What are you doing on New Year’s Eve?

پ.ن:من موقع تحويل سال! اينجام و از همين بالاي کوه و از وسط يخ و برف و سرما براتون شروع سال خوشي رو آرزو ميکنم:)

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ