چهارشنبه، دی ۲
من امشب بجاي نوشتن روي تخت نشستم و فنجان چاي نعنايم را در دست چرخاندم و آهنگ وبلاگ سايه را هزار بار از نو شنيدم و به ياد هزار خاطره به عالم هپروت رفتم!از من ميشنويد شما هم همينکار را بکنيد:)

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ