پنجشنبه، مرداد ۱۰

*هيچوقت فکر ميکرديد اينهمه چرت و پرت را بشود در يک پاراگراف جا داد؟؟؟
اينکه چيزي نيست کتاب بهاييت در ايران ۳۱۸ صفحه سرشار از اين خزعبلات است البته از کتابي که چاپ انتشارات سازمان اسناد و مدارک انقلاب اسلامي باشد بيشتر از اين هم انتظار نميره....مخصوصآوقتي بخواهند در مورد موضوعاتي بنويسند که اصلآ به گروه خونيشون نميخوره......

«سيد کاظم رشتي ، شيخ احسايي را دانا به تواريخ و سير و آگاه از حوادث شگفت جهان در قرون گذشته و عالم به طلسمات و عجايب مخلوقات و غرايب مصنوعات و استاد فن در کيميا و سيميا و ليميا و هيميا و ريميا و صاحب نظر در پزشکي و آشنا و ماهر به فنون دوزندگي و بافندگي و درودگري و فلزکاري و مسگري و زرگري و روش استخراج معادن و کانها و... مي داند ... »
«کتاب بهائيت در ايران » فصل دوم گفتار اول ، ص ۹۲ و ۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ