پنجشنبه، مرداد ۱۰

دوست جونم تازگيها به مطالعات درباره بهاييت علاقمند شده،يک کتاب گرفته بنام "بهاييت در ايران"تاليف دکتر يسيد سعيد زاهد زاهداني از اول شب خوندنشو شروع کرده و الان که ساعت ۱۲:۳۰ شب است به صفحهء۸۷ رسيده ولي به اعتراف خودش هنوز حتي يک کلمه هم در مورد بهاييت و اينکه اصلآ چه موجوديه...خوردنيه...تو جيب جا ميشه يا نه!!!
پيدا نکرده در عوض کلي به معلوماتش در زمينه قرون وسطي...تاريخ قاجاريه،صفويه،لشکرکشيهاي نادرشاه...قرارداد تيلسيت...استعمارگري آمريکا وغيره اضافه شده....خودش ميگه کتابه مثل اره است که در مخرج مبارک گير کنه،نه ميشه بيرونش بکشي نه هلش بدي تو.....

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ