شنبه، مرداد ۱۲

...به حس ششم اعتقاد داريد؟...به انرژي مثبت يا منفي فرستادن چي؟
...اصلآ ارتباط روحي را قبول داريد؟...ويا نيروهاي دروني راباور داريد؟؟؟
راستش رو بخواهيد حس ششم امروز يه چيزي به من گفت که من هم ناخواسته با انرژي منفي فرستادن عمليش کردم و بعد که عمق فاجعه!!! را ديدم سريعآ با يکنفر ارتباط روحي برقرار کردم که خوشبختانه نتيجه هم داد....
اما چون نيروهاي درونيم رو فراموش کردم نتونستم از يک حادثه جلوگيري کنم....
راستي خوبه بدونيد که تمام حسهاي مذکور با حضور عشق شديدآ تقويت ميشوند...

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ