چهارشنبه، مرداد ۲۳


سلام..

اولين باري که دلشون لرزيده...اولين دفعه اي که نگاهشون توي يک نگاه گره خورده...

اولين تماس...اولين بوسه شون با يک آهنگي توي ذهنشون جا گرفته...اون ته ته ...آخر آهر قلب و روحشون...

اونوقت هربار اون آهنگ رو ميشنوند همهء اينها زنده ميشه و جلوي چشمشون ظاهر ميشه...آهنگه ميشه اهنگ قلبشون...

اگر موسيقي متن نوستالژي عاشقانه تون 


،آهنگ 
عروسک
ستار باشه ميتونيد
اينجا توي خاطرات تون غرق بشيد:

ميشد از بوودن تو عالمي ترانه ساخت....

کهنه ها رو تازه کرد ،از تو يک بهانه ساخت...

با تو ميشد که صدام همه جارو پر کنه...

تا قيامت اسم ما قصه ها رو پر کنه...

اما خيلي دير دونستم توفقط عروسکي...

کور و کر،بازيچهءباد مثل يک بادبادکي...

دل سپردن به عروسک،منو گم کرد تو خودم...

تورو خيلي دير شناختم ...وقتي که تموم شدم...


هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ