شنبه، مهر ۱۸

آواي موسيقي

آواي موسيقي

دو٫ دوشب نخوابيدم...
ر٫روي ماهت ديدم...
مي٫ميخوام بياد بارون...
فا٫فال ميگيرم اکنون...


عشق من به فيلمهاي موزيکال از اشکها و لبخندها شروع شد...تصاوير جولي اندروز ماريا راهبهء سربه هوايي که عشق به موسيقي وزندگي را به فرزندان خانواده اي که در آن به عنوان معلم سر خانه کار ميکند مي آموزد بهمراه آهنگهاي زيباي فيلم و تصاوير کوههاي سر به فلک کشيده و دشتهاي سرسبز در خاطرات نوجوانيم جايگاه خاصي را بخود اختصاص داده بود...
بعدها فهميدم که فيلم اشکها ولبخندها و يا Sound of Music در سالزبورگ و براساس داستان واقعي زندگي خانوادهء تراپ ساخته شده و اعضاي باقيماندهء خانواده که در زمان جنگ جهاني دوم به آمريکا مهاجرت کرده اند همچنان به اجراي موسيقي در سراسر جهان ميبردازند... جالبتر آنکه دوسال پيش که براي اولين بار به سالزبورگ رفتم فهميدم به سبب تعداد فراوان توريستهايي که صرفآ براي ديدن محل ساخته شدن اين شاهکار موزيکال از سراسر دنيا به سالزبورگ روان ميشوند تور روزانه اي ترتيب داده شده که طي آن از تمامي محلهاي فيلمبرداري از قبيل ميرابل پارک٫ قصر ٫Hellbrün
و نيز ويلاي خانوادهء تراپ ديدار ميکنند...
امروز توي وبگرديهام به آهنگهاي متن فيلم برخوردم و با شنيدن آهنگهايي مثل چيزهايي که دوست دارم و دو٫دو شب و... خاطره هاي قشنگي برام دوباره زنده شد...
بينم در تنهايي نقشي از رويا
در خاطر ميجويم دلخواه خودرا
نرگس خوشرنگ و سبز زرين
آنچه اندامم را سازد زيبا...
يک ظرف پر ميوه يک باغ برگل
پرواز پروانه آواز بلبل...

ب.ن:جالب اين است که اشکها و لبخندها توي خود اطريش بسيارگمنام است و علتش رو هم بايد در دوبلهء بي سليقه و فقدان حس موسيقايي زبان آلماني جست... با ديدن نسخهء اوريجينال به انگليسي و نيز دوبلهء آلماني اين فيلم تازه به توانايي و تسلط بي همتاي دوبلورهاي ايراني در ترجمه اشعار و آهنگهاي فيلم در نسخهء فارسي پي ميبريد...

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ