پنجشنبه، مهر ۳۰

پيشنهادهاي اروپا در مقابل توقف برنامه هاي اتمي ايران

روزنامهءPresse چاب اطريش

پيشنهادهاي اروپا در مقابل توقف برنامه هاي اتمي ايران

وين: نماينگان سه کشور بزرگ اروپايي پيشنهاد خود را براي منصرف ساختن ايران از غني سازي اورانيوم و ادامه دادن به پروژه هاي اتمي اين کشور اعلام کردند.نمايندگان کشورهاي فرانسه٫آلمان و انگلستان اعلام کردند در صورت مخالفت ايران با اين پيشنهاد از طرح آمريکا براي طرح پرونده در شوراي امنيت سازمان ملل حمايت خواهند کرد که در اينصورت بايست در انتظار تحريمهاي اقتصادي سازمان ملل بر عليه ايران بود.
در اين سند چهار صفحه اي آمده که در صورت انصراف ايران از غني سازي اورانيوم اتحاديهء اروپا براي ساخت ‌راکتور آب سبک که براي مصارف غير نظامي بکار ميرود کمک خواهد کرد.اتحاديهء اروپا همچنين در نظر دارد در صورت موافقت ايران با شرايط مذکور
قراردادهاي اقتصادي معوقه با اين کشور را بار ديگر مورد بررسي قرار دهد.در ادامه اتحاديهء اروپا متعهد ميشود که سوخت اتمي مورد احتياج ايران را به اين کشور صادر کند.
کشورهاي اروپايي اکنون در انتظار پاسخ تهران به اين پيشنهاد هستند .لازم به ذکر است که حکومت ايران تا کنون همواره در مقابل در خواست توقف برنامه هاي اتمي اش از حق خود براي دستيابي به انرژي اتمي دفاع کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ